OLF undersøger inklusionen

Den 24. april udsendte OLF et digitalt spørgeskema til alle de aktive medlemmer, vedrørende inklusion, på samme måde som i 2014 og 2017. OLF håber på en høj svarprocent. Sidste frist er den 6. maj.
2 kammerater inklusion tekst

Odense Lærerforening har besluttet at afholde endnu en inklusionsundesøgelse, på samme vis som i 2014 og 2017.

Behovet for en kortlægning af inklusionsopgaven for lærerne er blevet endnu mere relevant, da Odense kommune varsler at føre endnu flere elever med særlige behov ind i den almene undervisning, det kan du læse mere om her.

Odense Lærerforening har besluttet at udvide undersøgelsen til også omfatte specialundervisningsområdet, som ikke tidligere har haft mulighed for at besvare. 

Emner

Målgruppe