Om OLF Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Næste ordinære generalforsamling afholdes fredag den 13. marts 2020

I lige år afholdes der valggeneralforsamling med valg til formand, næstformand, styrelse samt kongresdelegerede.

Generalforsamlingen sætter kursen for foreningens arbejde.

Reserver dagen!

Bilag til generalforsamlingen offenliggøres løbende her på siden.

Efter generalforsamlingen er der fest med spisning, musik og dans.

 

Kandidater til styrelsen i Odense Lærerforening

Hvis du overvejer at stille op eller vil høre mere om styrelsesarbejdet, så kontakt gerne formanden for at høre nærmere.

Valgperioden er 2-årig og løber fra 1. april 2020 til 31. marts 2022.

Det vil være muligt at præsentere sit kandidatur til styrelsesvalget her på hjemmesiden. 

Hvis du ønsker at stille op, skal du indsende et portrætbillede i høj opløsning (over 1 MB), samt en tekst på maksimalt 1300 anslag (inkl. mellemrum) og sende det til 082@dlf.org. 

Det er naturligvis også muligt at stille op til valget på selve generalforsamlingen.