Medlem Nyuddannede

Din løn

Lønseddel
Løn og arbejdstid

Nyuddannede lærere ansættes på grundløn 31 + 3.000 kr. mens børnehaveklasseledere ansættes på grundløn 28 + 2.000 kr..
Odense Lærerforening har aftalt med Odense Kommune, at uddannede, fastansatte lærere, der endnu ikke har opnået obligatorisk kvalifikationsløn (efter 4 års ansættelse) ydes et ekstra løntrin.

Du kan læse mere om din løn og din arbejdstid her.