Flere penge til folkeskolen i Odense

Budget2018
OLF er meget glade for de 42,2 mio. kr. der afsat til at styrke folkeskolen. Det er afgørende for at kunne komme videre efter en økonomisk bundplacering og med gamle besparelser på 19 mio. kr. i budget 2018.

Den 21. september blev der indgået budgetforlig for 2018 mellem et flertal i Odense Byråd. Dette indebar en skattestigning på 0,3 %, som bl.a. medfører 42,2 mio kr ekstra til skoleområdet. Overordnet set ønsker forligspartierne, at styrke byens skoler ud fra en intention om også generelt at bidrage til at skabe mere lighed i Odense gennem uddannelse. I teksten til budgetforliget lægges der særlig fokus på følgende områder på skoleområdet.

  • Gode sproglige færdigheder og dygtige læsere. Særligt for de yngste i skolen. (s. 5)
  • Flere medarbejdere til børn i udsatte positioner, særligt i indskolingen. (s. 5)
  • Øget ”special-fleks” indsats, hvor betydelige midler kan følge børnene fra specialtilbud til folkeskolen, hvis forældrene ønsker det.
  • Rådgivningsordning til familier med børn og unge med særlige behov.
  • 7 mio. kr. til socialpædagogiske indsatser for børn og unge i udsatte positioner
  • Forsøg med særlig indsats med undervisning i kodning og robotteknologi ud i indskolingen på minimum to folkeskoler.
  • Styrke de teknologiske kompetencer for de ældre klassetrin.
  • Styrke den digitale faglighed på folkeskolerne med 10,7 mio. kr.
  • 10,9 mio. kr. til computere til alle elever på mellemtrinnet.
  • Ekstra penge til forbedring af de fysiske rammer

I Odense Lærerforenings budgetbemærkninger til dette års forhandlinger, gjorde vi klart at budget 2018 skal gøre en forskel på skoleområdet. De ekstra midler fra budget 2017 til skoleområdet blev i høj grad brugt til tilbagekøb af tidligere besluttede besparelser, men med de ekstra midler i budget 2018 ser vi frem til en reel langsigtet investering i folkeskolen. Vi finder det dog stadig bekymrende, at budgetforslaget for 2018 inden skatteprovenuet, viste at skoleområdet indleder året med et minus på 19 mio. kr. pga. tidligere besluttede besparelser. 

Formand Anne-Mette Kæseler Jensen har følgende kommentar til forliget.

”I Odense Lærerforening er vi rigtig glade for den markering af vilje til at ville styrke folkeskolen, som de 42,2 mio kr er et udtryk for. Nu bliver det afgørende, at pengene også kommer til at gøre en forskel helt ude i undervisningen i klasseværelserne. År 1 af skattestigningen blev et vigtigt vendepunkt efter budgetforlig på budgetforlig, hvor vi har oplevet massive besparelser på folkeskolerne her i byen. Vi har ikke kunnet få øje på flere lærere på skolerne i dette skoleår samlet set. Dette skyldes formodentlig, at man har været nødt til først at fylde dybe huller, som er opstået på grund af gamle besparelser og gæld. I år 2 af skattestigningen skal intentionen om flere lærere blive til virkelighed. Hvis folkeskolen reelt skal styrkes, skal der flere lærere til for at sikre kvalitet i undervisningen, og at vi lykkes med inklusionsopgaven. Vi vil naturligvis nøje følge, hvad pengene bruges til i næste skoleår. Bekymringen er, om de 19 mio. kr. i gamle besparelser alle sammen rammer folkeskolen - så er investeringen allerede halveret.”

Budgetforliget blev indgået med mindst mulige flertal i byrådet. Derfor har mindretallet også præsenteret et budgetforslag.

I dette forslag indgår der ikke en skattestigning, men derimod en skattelettelse på 0,1 %. Derudover vil de skaffe midler ved at tilbagerulle tidligere besluttede investeringer. På skoleområdet vil de afskaffe heldagsskolen i Vollsmose samt fastfryse fællesudgifter i Børn- og Ungeforvaltningen.

Disse penge skal, i deres forslag, bruges til investeringer på ca. 23 mio. kr. til folkeskolen. Med særlig fokus på flere fagtimer og flere undervisningsmidler.