Politik Ældre udtalelser

Bekymringsbreve - Lockouten 2013

Bekymringsbreve til borgmesteren fra samtlige skoler i Odense

"Kære borgmester og byråd
Hermed bekymringsbreve fra samtlige folkeskoler i Odense. Brevene tager udgangspunkt i den økonomiske situation, som skolerne befinder sig i".

Sådan indledes et følgebrev til borgmester Anker Boye og byrådet.
Brevet fortsætter:
- Skolernes hverdag er præget af de trængte økonomiske vilkår. Med de forudsætninger kan det være vanskeligt at se, hvordan beslutningen om Den Sammenhængende Skoledag kan blive til virkelighed på skolerne.

I brevet oplistes en række faktuelle forhold om den økonomiske situation på folkeskoleområdet i Odense, herunder bl.a., at Odense er den kommune, der siden 2009 har sparet mest på folkeskolen, kun overgået af Ærø, Stevns og Tønder.

Bekymringsbrevene fra skolerne blev opsendt i balloner fra Flakhaven i Odense. Borgmester Anker Boye havde dog ikke lyst til at komme ud fra rådhuset og møde lærerne den dag, de opsendte bekymringsbrevene.

 I stedet svarede borgmester Anker Boye på følgebrevet og de ledsagende breve fra skolerne en uges tid senere:
- Det gør indtryk at læse de forskellige breves bekymringer. I Odense starter vi op med Den Sammenhængende Skoledag efter sommerferien. Der er bred politisk opbakning og tiltro til, at det er den rigtige vej at gå, stod der blandt andet i borgmesterens brev.

Den 10. juni kom der så svar fra rådmand Brian Dybro, som havde fået oversendt bekymringsbrevene fra borgmesteren:
- Vi ønsker at fastholde ambitionen om, at alle børn skal lære mere - også selv om vi skal reducere i økonomien. Derfor må vi gå nye veje, skriver rådmanden blandt andet.

I brevet glæder han sig over, at Den Sammenhængende Skoledag indebærer en række positive elementer, og, skriver Brian Dybro videre:
- Jeg vælger også at glæde mig over, at vi på trods af de seneste års trængsler på skoleområdet, i modsætning til flere andre kommuner, stadig tilbyder det vejledende timetal.

Du kan læse mere på linkene her til højre:
Læs hele følgebrevet, læs hele borgmesterens svarbrev, læs hele svaret fra rådmand Brian Dybro - og læs ikke mindst samtlige 36 bekymringsbreve fra skolerne.