Politik Ældre udtalelser

Børn- og ungepolitik

Ros og ris til politikudkast

Såvel Odense Lærerforening som medarbejdersiden i Skoleafdelingens MED-udvalg har afgivet høringssvar til udkastet til ny politik for børn og unge, "Sammen på spring", maj 2012.

Du kan læse høringssvarene til højre på denne side.