Politik Ældre udtalelser

Sammenhængende skoledag

Hvorfor sender vi vores børn i skole?

Du kan læse Odense Lærerforenings høringssvar vedr. "Den sammenhængende skoledag" på linket her til højre.

Her kan du også se foreningens forslag til en sammenhængende skoledag, som er i tråd med folkeskolelovens formålsparagraf, tankerne i Ny Nordisk Skole - og som ikke mindst understøtter sammenhæng og kvalitet i skoledagen.