Politik Ældre udtalelser

Undervisningsassistenter

Ikke et spørgsmål om kvantitet - men om kvalitet

Der må ikke ske det, at de elever, der har størst behov for hjælp, modtager det kvalitativt ringeste tilbud!

Odense Lærerforening er af den opfattelse, at undervisning skal varetages af uddannede lærere og børnehaveklasseledere.
Undervisningsassistenter skal derfor ikke sættes til at udføre opgaver, som ligger ud over deres faglige kvalifikationer og deres overenskomst.

Du kan læse mere i udtalelsen fra 2009/2010 her