Politik MED

Retningslinjer

Retningslinjer i MED

MED-udvalget kan vedtage retningslinjer.
De kan omhandle mange forskellige ting. Feks. vold, trusler og chikane, sygefravær, efter- og videreuddannelse, fag- og opgavefordeling, netetik, inklusion.

Visse retningslinjer er der pligt til at indgå. Dem finder du blandt andre retningslinjer på Medarbejderportalen.