Politik Økonomi

Budget 2014

Spørgsmål vedr. Budget 2014


 

Åbent brev: Spørgsmål vedr. Budget 2014
Kære politikere i Odense Byråd

1.      Odense Kommune ligger lavest i forhold til, hvor mange penge, man prioriterer at bruge på skoleområdet

-       i forhold til de øvrige storbyer (bilag 1)

-       de øvrige kommuner på Fyn (bilag 2)

Derudover kommer Odense Kommune ind på en 4. plads i forhold til, hvem der har sparet mest på skoleområdet efter Ærø, Stevns og Tønder (bilag 3).

Er I som politikere klar over, at Odense er så dårligt placeret? Hvis ja, hvorfor denne nedprioritering af skoleområdet samtidig med, at Odense allerede inkluderer flere børn end landsgennemsnittet?

2.      Skoleområdet i Odense er meget lavt prioriteret i forhold til øvrige kommunale områder.
(Se vedhæftede Danmarkskort, bilag 4).

Efter Budget 2014 vil Danmarkskortet se endnu værre ud for skoleområdet.

Er I bekendt med denne skæve prioritering? Hvis ja, hvilke begrundelser ligger bag prioriteringen?

3.      I budgetmaterialet til B & U dagsordenen 21. maj 2013, bilag 1 ”Oversigt over effektmål”, fremgår det vedr. ”karaktergennemsnit i skolerne”, at progressionsmål for indikator er baseline sat til 6,13, mens den faktiske måling er 6,6 (side 4, nederst).
Altså er ambitionen for eleverne i Odense en nedgang i karaktergennemsnittet.

Er denne sænkning af ambitionsniveauet acceptabel? Med hvilken begrundelse?
Det samme gælder også gennemført ungdomsuddannelse (side 6, øverst).

4.      Når skoleområdet prioriteres så lavt i Odense i forhold til øvrige kommuner, hvor bruges pengene så?

5.      Forud for vedtagelsen af Budget 2014 har både de økonomiske vismænds rapport og Indenrigsminister Margrethe Vestager påpeget, at kommunerne bør bruge flere penge til drift af kerneydelserne.

Vil vismandsrapporten mv. påvirke de politiske prioriteringer i Odense?

6.      FN-organisationen for uddannelse, UNESCO, anbefaler ”at der ikke spares på uddannelse under den økonomiske krise. Uddannelse er vejen til vækst”.

Gør det indtryk i forhold til den valgte politiske nedprioritering af skoleområdet i Odense?

7.      Har I som politikere fået lavet en konsekvensbeskrivelse over de enkelte reduktioner, så I har mulighed for at vide, hvilke konsekvenser, reduktionerne vil medføre for børnene i skolerne?


Hvis ja – er den offentligt tilgængelig?

Vedhæftede brev er sendt til skolebestyrelserne.

Venlig hilsen

På vegne af Odense Lærerforening
Anne-Mette K. Jensen, formand

Bilag vedr. Åbent Brev

Budgetforlig