Politik

Høringssvar Budget 2014

Forældre og medarbejdere frustrerede og uforstående over for budgetforslaget
- Vi henstiller nu, at de ansvarlige politikere opprioriterer skoleområdet. Hvis man ønsker en positiv udvikling i Odense, skal der investeres i børnene, skriver skolebestyrelsen på Rosengårdskolen i sit høringssvar ved. Odense Kommunes Budget 2014.

I andre høringssvar kan man finde udtryk som "fuldstændig uforståeligt", "betænkelighed"  og "bekymring".
Skolernes høringssvar kan læses til højre på siden.

I høringssvaret fra Odense Lærerforening understreges det, at folkeskolen er en magnet for Odense, hvis man prioriterer den:
- God velfærd, herunder folkeskolen, er en afgørende faktor, når man som familie vælger, hvor man vil bosætte sig. Odense ligger nu på en sørgelig 9. plads fra bunden blandt samtlige kommuner i landet, i forhold til, hvor meget politikerne vælger at investere i folkeskolen, skriver foreningen.
- Det virker ubegribeligt, hvis Odense nu for 7. år i træk vælger at skære drastisk i antallet af lærerstillinger. Vi opfordrer Odense Kommune til at tage den manglende økonomiske prioritering alvorlig - og handle. Der skal findes holdbare løsninger NU, understreger Odense Lærerforening.
Hele høringssvaret samt et bilag kan læses på siden til højre.

Og medarbejderne i Skoleafdelingens Fagudvalg citerede før sommerferien borgmester Anker Boye i deres udtalelse:
- Odense Kommunes succes er afhængig af Børn- og Ungeforvaltningens succes.
Du kan ligeledes læse denne udtalelse til højre på siden.

Endelig har samme Fagudvalg afgivet høringssvar her i starten af september.
Også dette kan læses til højre.

Læs høringssvar her