Politik Økonomi

Budget 2017

Odense Fbcover2
Odense kommunes budget for 2017

Odense kommunes budget for 2017 ligner et tiltrængt vendepunkt for den økonomisk pressede Børne og Ungeforvaltning.

Efter mange politiske tovtrækkerier, blev der med et snævert flertal besluttet at hæve skatten med en procent, hvilket i første omgang vil medføre 30 millioner kroner ekstra på budgettet til Odenses skoler. OLF er glade for at man endelig har valgt at prioritere folkeskolen og håber at dette budget er startskuddet til at der sker en økonomisk genopretning af folkeskoleområdet i Odense.

I dokumenterne til højre, kan du læse det endelige forlig, OLF's høringssvar samt andre relevante dokumenter.