Afsked og forflyttelse

Frivilligt eller ufrivilligt?

Hvis du skal forlade dit job - frivilligt eller ufrivilligt - er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Du kan læse mere på Danmarks Lærerforenings hjemmeside.

Du kan få individuel rådgivning hos en af vore konsulenter, kontakt os på 6612 6890 

Hvert år er der skoler i Odense, der har flere lærere end de skal bruge i det efterfølgende skoleår. De overtallige lærere overflyttes så normalt til andre skoler, der mangler lærere.  Dette sker efter en procedure udarbejdet af børne- og ungeforvaltningen. Du kan høre mere om proceduren og tidsplanen hos din tillidsrepræsentant eller hos kredsen.

 

Afsked og forforflyttelse