Afsked og forflyttelse

Frivilligt eller ufrivilligt? Hvis du skal forlade dit job - frivilligt eller ufrivilligt - er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

Læs mere om opsigelse og forflyttelse her

Du kan få individuel rådgivning hos en af vore konsulenter - kontakt os på 66 12 68 90 eller 082@dlf.org

Hvert år er der skoler i Odense, der har flere lærere end de skal bruge i det efterfølgende skoleår. De overtallige lærere overflyttes så normalt til andre skoler, der mangler lærere.  Dette sker efter en procedure udarbejdet af Børne- og Ungeforvaltningen.
Du kan høre mere om proceduren og tidsplanen hos din tillidsrepræsentant eller ved at kontakte Odense Lærerforening.