KOS

Odense Lærerforening er en del af fællesskabet KOS, Kommunale Organisationers Samarbejde i Odense.

 

Disse organisationer er med i KOS:

Ansatte Arkitekters Råd • Dansk Magisterforening • Dansk Psykolog Forening • Dansk Tandlægeforening • Ingeniørforbundet i Danmark • Bibliotekarforbundet • Danmarks Jurist- og Økonomforbund • Tandlægernes Nye Landsforening • BUPL • Dansk Socialrådgiverforening • Dansk Sygeplejeråd • Dansk Tandplejerforening • Danske Bioanalytikere • Danske Fysioterapeuter • Ergoterapeutforeningen • Odense Lærerforening • Kost og Ernæringsforbundet • Blik & Rørarbejderforbundet • Dansk El-Forbund • Dansk Metal • FOA • Forbundet Træ-Industri Byg • HK • 3F GOPS • Malernes Fagforening • PMF • SL • Teknisk Landsforbund • Landsforbundet af Voksen og Ungdomsundervisere