Seniorliv

Læs mere om mulighederne for nedsat tid, seniorordning og jubilæumsgratiale herunder

Seniorordninger

En seniorordning er for dig, der er fyldt 52 år (kommune/region) eller 60 år (staten) og gerne vil have nogle andre vilkår som fx nedsat arbejdstid eller andre arbejdsopgaver i slutningen af dit arbejdsliv.

Læs mere om seniorordninger her: 
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniorordninger


Seniordage

Du har som månedslønnet i en kommune ret til seniordage fra det kalenderår, du fylder 60 år.

Læs mere om seniordage herunder.

Kommunen: 
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniordage-kommunen

Regionen:
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniordage-region

Staten:
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniordage-staten

 

Nedsat arbejdstid

Du har ret til at få nedsat din årlige arbejdstid, fra den normperiode (eks. skoleåret) du fylder 60 år.

Du skal selv give din leder besked, hvis du ønsker at gøre brug af din ret til nedsat årlig arbejdstid.

Der er forskellige regler alt efter om du er født før den 1. august 1956 eller efter. Læs mere herunder.

Kommune og region:
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/ret-til-nedsat-arbejdstid

Frie fagskoler og private gymnasiers grundskoler i staten:
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/ret-til-nedsat-arbejdstid-i-staten

 

Jubilæumsgratiale

Du kan få et jubilæumsgratiale, hvis du har været ansat i 25, 40 eller 50 år. Du skal selv søge om at få gratialet udbetalt. 

Læs mere her: 
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/jubilaeumsgratiale