Psykisk arbejdsmiljø

Første skridt til at få det bedre, er at have modet til at række ud og bede andre om hjælp. Her kan du se og læse lidt om, hvilke tilbud der findes i dit område samt kredsens råd til dig. Opklarende spørgsmål kan du rette til Odense Lærerforening.
Mobning og chikane

Arbejdstilsynet definerer mobning som en krænkende handling

Politianmeldelse

Du kan komme ud for at blive beskyldt for at have gjort noget strafbart på dit arbejde

Stress

Arbejdsrelateret stress. Læs mere her omkring tilbud til dig som ansat i Odense Kommune

Vold og trusler om vold

Hvis du er ramt af fysisk eller psykisk vold, er det vigtigt, at du får hjælp med det samme

Øvrige tilbud

Sundhedsfremmende indsatser inden for KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion)