Mobning og chikane

Arbejdstilsynet definerer mobning som en krænkende handling

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle.”

 

Der er ingen specifikke tilbud fra Odense Kommune - kontakt Odense Lærerforening for hjælp eller læs mere her.