Pension

Få et overblik

Dine pensionsforhold er forskellige, alt efter om du er overenskomstansat eller tjenestemand.

Alle månedslønnede overenskomstansatte har en pensionsordning, som betales fuldt ud af arbejdsgiveren. Hver måned indbetaler arbejdsgiveren et pensionsbidrag på den enkeltes pensionskonto i Lærernes Pension A/S (LP).

LPs hjemmeside kan du få adgang til dine personlige oplysninger.

På PensionsInfo kan du få samlet overblik over dine pensionsforhold.

Tjenestemandsansatte optjener pensionsalder i forhold til, hvor mange år vedkommende har været ansat som tjenestemand. På pensioneringstidspunktet beregnes pensionen ud fra den opnåede pensionsalder.

tjenestemandspension.dk kan du selv beregne din tjenestemandspension.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker rådgivning omkring dine pensionsforhold, eller hvis du ønsker et møde med én af vore konsulenter. Hvis du er tjenestemand, kan vi hjælpe med at beregne din tjenestemandspension.

Du kan kontakte os på tlf. 6612 6890

Til højre på siden har vi samlet nogle nyttige links.