Bliv medlem

Som medlem af Odense Lærerforening har du en stærk forening i ryggen. Vi øver indflydelse for dig og dine løn- og arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du kommer i knibe på arbejdspladsen.

Du melder dig ind via Min side.

Hvis du inden indmeldelse er medlem af en anden organisation, skal du selv sørge for at udmelde dig, da der ikke sker automatisk overførsel af dit medlemskab fra den ene organisation til den anden.

 

Hvad får du som medlem af Danmarks Lærerforening?

Læs mere om medlemsfordele, kurser og kompetenceudvikling.

Her kan du læse Odense Lærerforenings vedtægter.

 

Hvis du skifter job eller ansættelsessted

Skal du meddele det til Danmarks Lærerforening via Min side.

 

Sådan melder du dig ud

Udmeldelse skal ske skriftligt ved at sende en mail til 082@dlf.org og skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Du udmeldes ikke automatisk af a-kassen. Læs her vedr. udmeldelse af Lærernes a-kasse.