TR

Informationer til dig, som er tillidsrepræsentant

Her finder du mange af de informationer, som du kan få brug for som tillidsrepræsentant. 
https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/tillidsrepraesentanter

Ved øvrige spørgsmål, kontakt Odense Lærerforening på tlf. 6612 6890 eller 082@dlf.org.

Du er også velkommen til at kontakte fællestillidsrepræsentant Jan Andersen på 2632 7205 eller jaan@dlf.org 


Øvrige informationer til TR findes på DLF InSite.