Om OLF

LærerBladet

Laererbladet Tilpasset Logo
Odense Lærerforening udgiver LærerBladet til medlemmer og samarbejdspartnere 4 gange årligt

LærerBladet udgives af Odense Lærerforening til foreningens medlemmer.

Bladets ledere og den redaktionelle linje er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning.

Redaktionen:

Erik Schmidt (ansvh.)
Klaregade 19, 2. sal
5000 Odense C.
Tlf. 6612 68 90
E-mail: erik@fjordager.com