Tjenestefrihed med løn - private formål

Hvis du er ansat som tjenestemand, reglementsansat, overenskomstansat eller varigt ansat på timeløn, kan du bevilges ekstraordinær frihed med løn ved særlige personlige lejlighedsvise situationer:

1.

Bryllup

Eget

Børn

Forældre

1 dag på bryllupsdagen

2.

Sølv-/guld-/diamant-/ krondiamant- og jernbryllup

Eget

Forældre

Svigerforældre

Bedsteforældre

Oldeforældre

1 dag på sølv-/guld-/diamant-/krondiamant-/jernbryllups-

dagen

3.

Jubilæum i Odense Kommune

Eget 25 års jubilæum

Eget 40 års jubilæum

Eget 50 års jubilæum

1 dag i forbindelse med jubilæet

4.

Dødsfald og begravelse

Børn

Børnebørn

Svigerbørn

Forældre

Svigerforældre

Ægtefælle

Søskende

Bedsteforældre

Oldeforældre

1 dag i forbindelse med dødsfaldet

1 dag på begravelsesdagen

5.

Indkaldelse til skifteretten i forbindelse med dødsfald

Nødvendig frihed til deltagelse i retsmøde + transporttid

6.

Indkaldelse til Forsvarets dag/session

Nødvendig frihed på indkaldelsesdagen

7.

Eksamen

Kommunom-uddannelserne

Eksamensdagen + dagen før, såfremt denne er en arbejdsdag (v/eksaminer, hvor opgaver udleveres til forberedelse 24 timer før eksamensafholdelse, ydes ikke yderligere tjenestefrihed)

 

 

Uddannelser bevilget/betalt af arbejdsgiver og som afsluttes med eksamen

Der kan efter en konkret vurdering gives fri på eksamensdagen + dagen før, såfremt denne er en arbejdsdag

 

 

Kontorelever

Frihed som anført for kommunomuddannelserne

 

 

Lærlinge

Frihed som anført for kommunomuddannelserne

8.

Egne lægebesøg mv.

1. Læge- tandlægebesøg

 

 

 

2. Graviditets-undersøgelse

 

3. Bloddonor

 

4. Ambulant behandling og speciallæge(special-læge=lægeuddannet)

Skal normalt lægges uden for almindelig arbejdstid.Nødvendig frihed til transport og behandling

 

Nødvendig frihed til transport og behandling

 

Nødvendig frihed til transport og blodtapning

 

Nødvendig frihed til transport og behandling

9.

Afgivelse af vidneudsagn

 

Nødvendig frihed til deltagelse i retsmøde + transporttid

 

Kilde: Medarbejderportalen, Odense Kommune