Medlemsmøde for ledige tirsdag den 26. september 2023

Ledig
Odense Lærerforening vil gerne, i samarbejde med Lærernes a-kasse, invitere dig, der er ledig og ikke arbejder fast i et månedslønnet vikariat, til møde, hvor du får mulighed for at blive klogere på dine forhold og være med til at vælge kontaktpersoner for ledige.

Hvis du har fået fast tjenestested, bedes du se bort fra dette brev, men må gerne skrive det til os på 082@dlf.org, eller ringe på 66 12 68 90, så vi kan få dig rigtig placeret i medlemssystemet.

Du kan også selv gøre dette via ”Min Side”. Se mere her: https://minside.dlf.org/

Hvis du pt. er i gang med et forløb via Jobcentret, skal du se bort fra denne henvendelse. Du er i stedet velkommen til at kontakte a-kassen på telefon 70 10 00 18.

Mødet holdes:
Tirsdag den 26. september 2023 kl. 10.00 – 12.00 i Lærernes Hus, Klaregade 19, 2. sal.

 

Lærernes a-kasse v/konsulent Charlotte Linde Richard vil orientere om rettigheder og muligheder som ledig.

Odense Lærerforening vil orientere om relevante forhold, samt – ikke mindst – afholde valg af kontaktperson(er) og suppleant(er) for skoleåret 2023/2024

Valget svarer til det valg, som medlemmer med fast tjenestested foretager, når de vælger tillidsrepræsentant.

Kontaktpersonen er derfor kort sagt tillidsrepræsentant for ledige medlemmer og bindeled til Odense Lærerforening.                                                                                                             

Program tirsdag den 26. september 2023

  1. Velkomst
  2. Ledighedssituationen i Odense
  3. Odense Lærerforenings tiltag i forhold til ledige medlemmer
  4. Valg af kontaktperson(er) for ledige medlemmer
  5. Eventuelt

Der serveres en sandwich og en vand undervejs.

 

Tilmelding på nedenstående link senest onsdag d. 20. september 2023:
https://forms.gle/iczbQy3LKB3iiuLW7

 

Er du ledig?
Som ledig er det desuden muligt at søge om nedsat kontingent eller fritagelse for betaling af kontingent i en periode. 

Læs også mere om vores andre tilbud og medlemsfordele (bl.a. understøttelseskassen, lånemuligheder, forsikringer og gruppeliv og andre fordele).

 

Emner

Målgruppe