Studerende

  • Seminarieorientering

    Sti: https://www.odenselaererforening.dk/medlem/nyuddannede/seminarieorientering 4. april 2018

    Orienteringsmateriale til 4. årgang

  • Lærermødet 2017

    Sti: https://www.odenselaererforening.dk/nyheder/2017/marts/laerermoedet-2017 15. marts 2017

    DLF har iværksat en række tiltag for at fremme medlemmernes involvering i drøftelsen af folkeskolens grundlag og formål. Som et konkret medlemstilbud har hovedstyrelsen besluttet, at medlemmerne kan deltage i sommerkurset ”Lærermødet” på Ryslinge Højskole den 3. – 7. juli 2017 til halv pris.

Udvalgte emner