Vigtig info

Der er mange vigtige ting at have styr på

Som nyuddannet er der mange vigtige ting at have styr på.

På denne side vil du kunne finde oplysninger, der har særlig interesse for dig, som er nyuddannet, fx vedr. løn og ferie.

På Danmarks Lærerforenings hjemmeside kan du desuden læse om en række andre forhold for nyuddannede. Læs mere her: /medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyuddannede

Hvis du ikke allerede er medlem af Danmarks Lærerforening, kan du melde dig ind ved den elektroniske indmeldelsesblanket, du finder her.

Hvis du er medlem af Lærerstuderendes Landskreds og skal overflyttes til Odense Lærerforening, kan du gøre det ved at sende en mail til os på 082@dlf.org

Det er vigtigt, at du melder dig ind i Lærernes a-kasse senest 14 dage efter din sidste eksamen.
Du kan læse mere på deres hjemmeside: www.laka.dk