Din løn

Løn og arbejdstid

Nyuddannede lærere ansættes på grundløn 31 + 3.000 kr., mens børnehaveklasseledere ansættes på grundløn 28 + 4.000 kr.

Odense Lærerforening har aftalt med Odense Kommune, at fastansatte lærere med under 4 års erfaring ydes et ekstra løntrin.

Du kan læse mere om din løn og din arbejdstid her.