Folkeskole

Løn

Hovedparten af lønnen fastsættes centralt ved overenskomstforhandlingerne, men der er også en mindre del af lønnen, der fastsættes ved aftaler mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune.

Der er central aftalt lønstigning efter 4, 8 og 12 års arbejde som lærer eller børnehaveklasseleder. Du kan læse mere om den centralt aftalte del af lønnen på DLF´s hjemmeside: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune

Odense Lærerforening og Odense Kommune har indgået en forhåndsaftale om lokale løntillæg, blandt andet et ”Odense-tillæg” der gives til alle lærere og børnehaveklasseledere i Odense og f.eks. tillæg for gennemført diplomuddannelse. Du kan læse forhåndsaftalen her: Forhåndsaftale mellem Odense Kommune og Odense Lærerforening

Lønberegner

Du kan tjekke om din løn er korrekt med lønberegneren. 
Hvis du er i tvivl om din løn er korrekt, kan du få den tjekket via din TR eller du kan sende din lønseddel og opgaveoversigt til 082@dlf.org

Beregn lønnen pr. 1. oktober 2023

Beregn lønnen pr. 1. april 2024

 

Arbejdstid

Lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid følger A20 - arbejdstidsaftalen mellem KL og LC samt lokalaftalen mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune.

Grundlæggende udregnes lærernes arbejdstid som tiden mellem start- og sluttidspunkt for arbejdstiden.

Undervisningen binder på forhånd den største del af lærernes arbejdstid, og den nødvendige tid til individuel forberedelse er vigtig for den enkelte. Derudover er der en lang række andre opgaver, f.eks. fælles forberedelse, teamsamarbejde og andre opgaver i tilknytning til undervisningen.

Lokalaftalen fastlægger, at alle lærere og børnehaveklasseledere til egen forberedelse af undervisningen skal have mindst 5 timer hver uge, som man selv bestemmer placeringen af. Derudover fastlægger skolens leder efter drøftelse med tillidsrepræsentanten, hvordan arbejdet tilrettelægges på skolen, herunder hvor meget den enkelte lærer selv kan tilrettelægge.

Man skal have en opgaveoversigt, hvor alle de opgaver, man skal løse i løbet af skoleåret fremgår. Her skal også fremgå det forventede timetal til undervisning, forberedelse og andre større opgaver (over 60 timer).

Har du spørgsmål til din opgaveoversigt eller din arbejdstid i øvrigt, kan du få hjælp hos din tillidsrepræsentant.

Du kan læse lokalaftalen for lærernes arbejdstid i Odense Kommune her:
Lokalaftale for lærernes arbejdstid i Odense Kommune