Kommunikationscenter Odense

Løn

Hovedparten af lønnen fastsættes centralt ved overenskomstforhandlingerne, men der er også en mindre del af lønnen, der fastsættes ved aftaler mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune.

Konsulenter ansat ved Kommunikationscenter Odense aflønnes efter de centrale aftaler samt konkrete aftaler mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune. Der er centralt aftalt lønstigning efter 4 år som konsulent. 
Du kan læse mere om den centralt aftalte del af lønnen på DLF´s hjemmeside: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune

 

Hvis du er i tvivl om din løn er korrekt, kan du få den tjekket via din TR eller du kan sende din lønseddel og opgaveoversigt til 082@dlf.org