Odense Designakademi

Løn og arbejdstid for lærere ved Odense Designakademi aftales centralt mellem Danmarks Lærerforening og staten. Der er dog nogle lokale forhold, der aftales mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen på Odense Designakademi.

 

Løn

Hovedparten af lønnen fastsættes centralt ved overenskomstforhandlingerne, men der er også en mindre del af lønnen, der fastsættes ved aftaler mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen ved Odense Designakademi

Der er central aftalt lønstigning efter 4, 8 og 12 års arbejde som lærer. Du kan læse mere om den centralt aftalte del af lønnen på DLF´s hjemmeside: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/laerer-paa-fri-fagskole

Du kan læse den lokale lønaftale for Odense Designakademi her:
Lønaftale Odense Designakademi

Du kan høre mere om lokale løntillæg ved at kontakte din tillidsrepræsentant.


Arbejdstid

Lærere ved Odense Designakademi følger A21 - arbejdstidsaftalen mellem staten og LC.

Grundlæggende udregnes lærernes arbejdstid som tiden mellem start- og sluttidspunkt for arbejdstiden.

Undervisningen binder på forhånd den største del af lærernes arbejdstid, og den nødvendige tid til individuel forberedelse er vigtig for den enkelte. Derudover er der en lang række andre opgaver, f.eks. fælles forberedelse, teamsamarbejde og andre opgaver i tilknytning til undervisningen.

Ledelsen fastlægger efter drøftelse med tillidsrepræsentanten principper for lærernes tilstedeværelse.

Man skal have en opgaveoversigt, hvor alle de opgaver, man skal løse i løbet af skoleåret fremgår. Her skal også fremgå det forventede timetal til undervisning, forberedelse og andre større opgaver (over 60 timer).

Har du spørgsmål til din opgaveoversigt eller din arbejdstid i øvrigt, kan du få hjælp hos din tillidsrepræsentant.

Du kan læse mere arbejdstidsreglerne på Danmarks Lærerforenings hjemmeside: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-paa-en-statslig-overenskomst/