"PPR" - området

Løn

Hovedparten af lønnen fastsættes centralt ved overenskomstforhandlingerne, men der er også en mindre del af lønnen, der fastsættes ved aftaler mellem Odense Lærerforening og Odense


Talehøre-konsulenter

Tale-hørekonsulenter aflønnes efter de centrale aftaler for konsulenter. Der er centralt aftalt lønstigning efter 4 år som konsulent. 
Du kan læse mere om den centralt aftalte del af lønnen på DLF´s hjemmeside: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune

Odense Lærerforening og Odense Kommune har aftalt et løntillæg på 5.200 kr. (31/3-00 niveau), der dækker op til 200 timers undervisning samt et tillæg efter 8 års ansættelse som konsulent på 6.500 kr. (31/3-00 niveau).

Du kan læse forhåndsaftalen her: 
Forhåndsaftale for tale-hørekonsulenter i BUF

Skolepsykologer

Skolepsykologer aflønnes efter de centrale aftaler samt konkrete aftaler mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune. Der er centralt aftalt lønstigning efter 4 år som skolepsykolog. 
Du kan læse mere om den centralt aftalte del af lønnen på DLF´s hjemmeside: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune


Konsulenter i øvrigt

Andre konsulenter aflønnes efter de centrale aftaler samt konkrete aftaler mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune. Der er centralt aftalt lønstigning efter 4 år som konsulent.
Du kan læse mere om den centralt aftalte del af lønnen på DLF´s hjemmeside: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune 

 

Hvis du er i tvivl om din løn er korrekt, kan du få den tjekket via din TR eller du kan sende din lønseddel til 082@dlf.org