UUO

Løn

Hovedparten af lønnen fastsættes centralt ved overenskomstforhandlingerne, men der er også en mindre del af lønnen, der fastsættes ved aftaler mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune.

Vejledere ved UUO har samme grundløn som lærere ansat i folkeskolen, og de følger de samme lønstigninger efter 4, 8 og 12 års arbejde som lærer. Der er dog andre tillæg, der er forskellige for henholdsvis vejledere og lærere.
Du kan læse mere om den centralt aftalte del af lønnen på DLF´s hjemmeside: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune 

Odense Lærerforening og Odense Kommune har indgået en forhåndsaftale om lokale løntillæg, blandt andet et lokale vejledertillæg der gives til alle vejledere ved UUO samt tillæg for gennemført diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning eller anden diplomuddannelse.

Du kan læse forhåndsaftalen her:
Forhåndsaftale UUO 01.08.2020


Lønberegner

Du kan tjekke om din løn er korrekt med lønberegneren. 
Hvis du er i tvivl om din løn er korrekt, kan du få den tjekket via din TR eller du kan sende din lønseddel og opgaveoversigt til 082@dlf.org

Beregn lønnen pr. 1. april 2023

Beregn lønnen pr. 1. oktober 2023