Øvrige ansatte i Odense Kommune

Løn

Hovedparten af lønnen fastsættes centralt ved overenskomstforhandlingerne, men der er også en mindre del af lønnen, der fastsættes ved aftaler mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune.

Er du læreruddannet og ansat i Odense Kommune men udenfor folkeskolen, CSV, UUO, PPR eller Kommunikationscenter Odense aflønnes du efter de centrale aftaler samt konkrete aftaler mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune.

Du kan læse mere om den centralt aftalte del af lønnen på DLF´s hjemmeside: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune

 

Professionsbachelor i ernæring og sundhed

Professionsbachelor i Ernæring og sundhed aflønnes efter den centraler aftaler samt konkrete aftaler mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune.

Du kan læse mere om den centralt aftalte del af lønnen på DLF´s hjemmeside: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/ernaering-og-sundhed

 

Hvis du er i tvivl om din løn er korrekt, kan du få den tjekket via din TR eller du kan sende din lønseddel til 082@dlf.org