Om OLF Generalforsamling

Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling 2021, torsdag den 18. marts 2021 kl. 16.30.

Grundet coronasituationen afholdes generalforsamling 2021 digitalt.

Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal du sikre dig, at du er registreret med de korrekte kontaktoplysninger, så du kan modtage indkaldelsen. Gør det via "Min side" på foreningens hjemmeside

Bilag og information til generalforsamlingen offentliggøres løbende her på siden.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest torsdag den 4. marts kl. 12:00 jf. vedtægternes § 14. Disse sendes til mail: 082@dlf.org.